Waterproof DD Search Coil - 24x15 cm / 9.5"x6" (SC24)
Waterproof DD Search Coil
24x15 cm / 9.5"x6" (SC24)

 • Triple Score
 • Double Score
 • Score

Part Number: 17000182
More info
Waterproof DD Search Coil - 30x23 cm / 12"x9" (SC30)
Waterproof DD Search Coil
30x23 cm / 12"x9" (SC30)

 • Triple Score
 • Double Score
 • Score

Part Number: 17000183
More info
Waterproof DD Search Coil - 35x31.5 cm / 13.5"x12.5" (SC35)
Waterproof DD Search Coil
35x31.5 cm / 13.5"x12.5" (SC35)

 • Triple Score
 • Double Score
 • Score

Part Number: 17000184
More info
SC24 & LG24 Search Coil Cover
SC24 & LG24 Search Coil Cover

 • Triple Score
 • Double Score
 • Score
 • The Legend

Part Number: 17000260
More info
SC30 & LG30 Search Coil Cover
SC30 & LG30 Search Coil Cover

 • Triple Score
 • Double Score
 • Score
 • The Legend

Part Number: 17000261
More info
SC35 & LG35 Search Coil Cover
SC35 & LG35 Search Coil Cover

 • Triple Score
 • Double Score
 • Score
 • The Legend

Part Number: 17000256
More info
Armrest
Armrest

 • Triple Score
 • FINDX PRO
 • FINDX
 • Double Score
 • Score
 • Simplex LITE
 • Simplex ULTRA
 • Simplex BT
 • The Legend

Part Number: 17000689
More info
Longer Middle Shaft (Carbon Fiber)
Longer Middle Shaft (Carbon Fiber)

 • Triple Score
 • FINDX PRO
 • FINDX
 • Double Score
 • Score
 • Simplex LITE
 • Simplex ULTRA
 • Simplex BT
 • The Legend

Part Number: 17000653
More info
Middle Shaft (Carbon Fiber)
Middle Shaft (Carbon Fiber)

 • Triple Score
 • FINDX PRO
 • FINDX
 • Double Score
 • Score
 • Simplex LITE
 • Simplex ULTRA
 • Simplex BT
 • The Legend

Part Number: 17000650
More info
Longer Lower Shaft (Carbon Fiber)
Longer Lower Shaft (Carbon Fiber)

 • Triple Score
 • FINDX PRO
 • FINDX
 • Double Score
 • Score
 • Simplex LITE
 • Simplex ULTRA
 • Simplex BT
 • The Legend

Part Number: 17000652
More info
Lower Shaft (Carbon Fiber)
Lower Shaft (Carbon Fiber)

 • Triple Score
 • FINDX PRO
 • FINDX
 • Double Score
 • Score
 • Simplex LITE
 • Simplex ULTRA
 • Simplex BT
 • The Legend

Part Number: 17000067
More info
Armrest Strap
Armrest Strap

 • Triple Score
 • FINDX PRO
 • FINDX
 • Double Score
 • Score
 • Simplex LITE
 • Simplex ULTRA
 • Simplex BT
 • The Legend

Part Number: 17000690
More info
Search Coil Mounting Hardware 28R
Search Coil Mounting Hardware 28R

 • Triple Score
 • FINDX PRO
 • FINDX
 • Double Score
 • Score
 • Simplex LITE
 • Simplex ULTRA
 • Simplex BT
 • The Legend

Part Number: 17000754
More info
Protective System Box Cover
Protective System Box Cover

 • Triple Score
 • FINDX PRO
 • FINDX
 • Double Score
 • Score
 • Simplex LITE
 • Simplex ULTRA
 • Simplex BT

Part Number: 17000757
More info
Nano-Glass Screen Protector
Nano-Glass Screen Protector

 • Triple Score
 • FINDX PRO
 • FINDX
 • Double Score
 • Score
 • Simplex LITE
 • Simplex ULTRA
 • Simplex BT

Part Number: 17000756
More info
Waterproof Battery Li-Po 3.7V 5500mAh & Charger
Waterproof Battery Li-Po 3.7V 5500mAh & Charger

 • Triple Score
 • Double Score
 • Score
 • The Legend

Part Number: 17000456
More info