Polityka gwarancyjna

1. Nokta Makro Detektory gwarantuje to użytkownikowi końcowemu Nokta Makro produkty będą wolne od wad materiałowych i wykonawczych przez okresy określone w pkt 2

2. Nokta Makro Okresy gwarancji na czujki są następujące:
za. Skrzynki układów elektronicznych, cewki wyszukiwania, wałki i uchwyty objęte są gwarancją przez okres 2 lat od daty zakupu.
b. Wszystko Nokta Makro Markowe baterie litowe i akcesoria niewymienione w paragrafie „2 a” są objęte gwarancją przez okres 6 miesięcy od daty zakupu.

3. Akcesoria innych firm i baterie AA / AAA nie są objęte gwarancją.

4. Nokta Makro Ograniczona gwarancja na czujki obejmuje tylko te wady, które powstały w wyniku normalnego użytkowania produktu zgodnie z Nokta Makro Drukowane instrukcje detektorów i nie obejmują żadnych innych problemów, w tym tych, które powstają w wyniku:
za. wypadek, niewłaściwe użycie, zaniedbanie lub niewłaściwa konserwacja,
b. oprogramowanie, nośniki, części lub materiały eksploatacyjne, które nie są dostarczane lub obsługiwane przez Nokta Makro Detektory,
do. działanie poza specyfikacjami produktu, wydrukowaną instrukcją i instrukcją techniczną,
re. nieautoryzowane modyfikacje, zmiany lub usługi przez kupującego lub osobę trzecią.

5. Niniejsza gwarancja traci ważność, jeśli:
za. numer seryjny został usunięty lub zmieniony,
b. Urządzenie i / lub jego części i akcesoria - o ile nie zostały określone jako wodoodporne - są narażone na ekstremalnie wysokie, niskie lub wilgotne warunki lub są zanurzone w wodzie.

6. Ani Nokta Makro Detektory ani dostawcy będący stronami trzecimi nie udzielają żadnych innych gwarancji ani żadnych warunków, wyraźnych lub dorozumianych, lub warunków przydatności handlowej, zadowalającej jakości i przydatności do określonego celu.

7. W żadnym wypadku Nokta Makro Detektory ponoszą odpowiedzialność za bezpośrednie, pośrednie, specjalne, przypadkowe lub wtórne szkody, straty lub wydatki, w tym między innymi za szkody, straty lub wydatki w wyniku awarii w działaniu lub działaniu sprzedanego, naprawionego lub serwisowanego sprzętu.

8. Klient musi zwrócić każdy wadliwy element do Nokta Makro Detektory lub do jednego z autoryzowanych sprzedawców z opłaconym z góry frachtem.

9. If Nokta Makro W obowiązującym okresie gwarancyjnym czujki otrzymują zawiadomienie o wadzie dowolnego produktu objętego gwarancją Nokta Makro Gwarancja na detektory, Nokta Makro Detektory naprawiają lub wymieniają produkt według własnego uznania.

POLITYKA WYMIANY

PROSIMY O KONTAKT Z DEALEREM LUB DYSTRYBUTOREM, JEŚLI MASZ JAKIEKOLWIEK PROBLEMY TECHNICZNE.

Powracający Nokta Makro Produkty

Zanim będziesz mógł zwrócić dowolny produkt do Nokta Makro Wykrywacze metali, musisz uzyskać autoryzację zwrotu materiału (RMA). Dotyczy to wszystkich zwrotów produktów, w tym napraw gwarancyjnych / wymian i napraw pozagwarancyjnych.

Dział obsługi klienta dostarczy Ci formularz RMA, który należy całkowicie wypełnić. Po ocenie problemu i problemu Dział Obsługi Klienta wyda numer RMA i odeśle formularz z powrotem.

Po otrzymaniu RMA odpowiednio zapakuj produkt (patrz sekcja „Pakowanie przesyłki”). Dołącz formularz RMA do paczki i napisz numer RMA na zewnątrz paczki. Do opakowania należy również dołączyć oryginał Karty Gwarancyjnej z datą i pieczęcią dystrybutora lub sprzedawcy.

Nie przyjmujemy nieautoryzowanych zwrotów ani zwrotów za pobraniem; zwrócimy je na Twój koszt.

Dział napraw oceni cały sprzęt zwracany do naprawy w celu określenia zakresu gwarancji i rozwiąże wszelkie pytania, które mogą pojawić się podczas oceny, w celu podjęcia ostatecznej decyzji.

Pakowanie przesyłki

Odpowiedzialność za ochronę wartości zwracanych produktów poprzez ich prawidłowe pakowanie i wysyłkę spoczywa na Tobie. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy pokrycia gwarancji za jakiekolwiek szkody spowodowane niespełnieniem następujących wymagań dotyczących opakowania:
• Wszystkie komponenty elektroniczne muszą być zaklejone taśmą i / lub umieszczone w oryginalnym opakowaniu ochronnym lub równoważnym zamienniku.
• Wszystkie części muszą być bezpiecznie zapakowane w zewnętrzny karton transportowy, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.
• Opakowanie zewnętrzne musi być wystarczające, aby chronić zawartość przed zwykłymi zagrożeniami podczas transportu.

Naprawa / wymiana gwarancyjna

Z zastrzeżeniem warunków ograniczonej gwarancji obowiązującej w momencie zakupu, Nokta Makro Wykrywacze metali naprawią lub wymieni produkt, który nie spełnia podanych warunków, w okresie gwarancyjnym produktu, z wyłączeniem kosztów wysyłki. W przypadku produktów zakupionych bezpośrednio w Nokta Wykrywacze metali, okres gwarancji liczony jest od daty wysyłki od Nokta Makro Placówka wykrywaczy metali. W przypadku produktów zakupionych u autoryzowanego dystrybutora lub sprzedawcy okres gwarancji liczony jest od daty zakupu. Karta gwarancyjna musi być datowana i ostemplowana przez dystrybutora lub sprzedawcę w momencie zakupu. W przypadku wszelkich napraw pogwarancyjnych, Nokta Makro Wykrywacze metali przedstawią kosztorys naprawy, który obejmuje opłaty za części, robociznę i całą wysyłkę.