Garantiebeleid

1. Nokta Makro-detectoren garandeert de eindgebruiker dat Nokta Makro-producten vrij zijn van materiaal-en fabricagefouten gedurende de in lid 2 genoemde perioden

2. Nokta Makro detectoren garantie periodes zijn als volgt:
a. elektronische systeem boxen, zoek spoelen, schachten en handgrepen zijn onder garantie voor een periode van 2 jaar vanaf de datum van aankoop.
b. alle Nokta Makro branded lithium batterijen en accessoires die niet vermeld staan in paragraaf ' ' 2 a ' ' staan onder de garantie voor een periode van 6 maanden vanaf de datum van aankoop.

3. accessoires van derden en AA/AAA-batterijen vallen niet onder deze garantie.

4. Nokta Makro detectors beperkte garantie dekt alleen die gebreken die ontstaan als gevolg van normaal gebruik van het product in overeenstemming met Nokta Makro detectoren ' gedrukte instructies en dekt geen andere problemen, met inbegrip van die welke ontstaan als een resultaat van:
a. ongeval, verkeerd gebruik, nalatig handelen of oneigenlijk onderhoud,
b. software, media, onderdelen of leveringen die niet worden geleverd of ondersteund door Nokta Makro-detectoren,
c. werking buiten de specificaties van het product, gedrukte instructies en technische handleiding,
d. ongeoorloofde wijziging, wijziging of dienstverlening door de koper of een derde partij.

5. deze garantie zal nietig zijn indien:
a. het serienummer wordt verwijderd of gewijzigd,
b. het apparaat en/of de onderdelen & accessoires-tenzij waterdicht genoemd-worden blootgesteld aan extreme warme, koude of vochtige omstandigheden of zijn gedrenkt in water.

6. noch Nokta Makro detectoren noch haar derde leveranciers maken enige andere garantie of voorwaarde van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijke of impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, bevredigende kwaliteit, en geschiktheid voor een bepaald doel.

7. in geen geval zullen Nokta Makro-detectoren aansprakelijk zijn voor directe, indirecte, bijzondere, incidentele of gevolgschade, verlies of kosten, met inbegrip van maar niet beperkt tot schade, verlies of onkosten als gevolg van een storing in de werking of de uitvoering van de apparatuur verkocht, gerepareerd of onderhouden.

8. de klant dient een defecte component terug te sturen naar Nokta Makro detectoren of naar een van zijn geautoriseerde dealers met Freight prepaid.

9. indien Nokta Makro-detectoren tijdens de toepasselijke garantieperiode bericht van een defect ontvangen in een product dat gedekt is door de garantie van Nokta Makro-Detectors, zal Nokta Makro-detectoren het product naar eigen goeddunken repareren of vervangen.

VERVANGINGSBELEID

NEEM EERST CONTACT OP MET UW DEALER OF DISTRIBUTEUR ALS U TECHNISCHE PROBLEMEN HEBT.

Terugkerende Nokta Makro producten

Voordat u een product terugsturen naar Nokta Makro metaaldetectoren, moet u een Return Material Authorization (RMA) verkrijgen. Dit geldt voor alle product retourzendingen, inclusief garantie reparaties/vervangingen en reparaties zonder garantie.

Customer service zal u voorzien van een RMA formulier dat moet volledig worden ingevuld. Na evaluatie van het probleem en het probleem, zal de klanten service afgifte van een RMA-nummer en stuur het formulier terug naar je.

Zodra u de RMA, herverpakt het product op de juiste wijze (zie paragraaf "verpakking uw zending"). Neem het RMA-formulier op in het pakket en schrijf het RMA-nummer aan de buitenkant van het pakket. U moet ook het originele Garantiecertificaat opnemen dat door de distributeur of de dealer binnen het pakket is gedateerd en gestempeld.

Wij accepteren geen ongeoorloofde retourzendingen of retourzendingen; Wij zullen deze terug naar u op uw kosten.

De reparatie afdeling evalueert alle apparatuur die voor reparatie wordt geretourneerd om de garantiedekking te bepalen en zal eventuele vragen die zich tijdens de evaluatie kunnen voordoen, oplossen om een definitieve bepaling te maken.

Uw zending verpakken

Het beschermen van de waarde van geretourneerde producten door de verpakking en de scheepvaart correct is uw verantwoordelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om garantiedekking te weigeren voor eventuele schade veroorzaakt door niet voldoen aan de volgende verpakking eisen:
• Alle elektronische componenten moeten worden vastgeplakt en/of in hun oorspronkelijke beschermende verpakking of een gelijkwaardig substituut worden opgenomen.
• Alle onderdelen moeten stevig worden verpakt in de externe verpakking om mechanische beschadiging te voorkomen.
• Externe verpakkingen moeten voldoende zijn om de inhoud te beschermen tegen de gebruikelijke gevaren van de scheepvaart.

Garantie reparatie/vervangingen

Onder voorbehoud van de voorwaarden van de beperkte garantie die van kracht is op het moment van aankoop, zal Nokta Makro metaaldetectoren een product repareren of vervangen dat niet voldoet aan de voorwaarden, binnen de garantieperiode van het product exclusief de verzendkosten. Voor producten die rechtstreeks van Nokta metaaldetectoren worden gekocht, begint de garantieperiode vanaf de datum van verzending van de faciliteit van Nokta Makro metal detectors. Voor producten die bij een geautoriseerde distributeur of dealer zijn aangeschaft, begint de garantieperiode vanaf de aankoopdatum. De garantieverklaring moet worden gedateerd en gestempeld door de distributeur of de dealer op het moment van aankoop. Voor alle niet-garantie reparaties, Nokta Makro metaaldetectoren zal u voorzien van een reparatie raming die kosten voor onderdelen, arbeid en alle scheepvaart omvat.