Garantie beleid

1. Nokta Makro Detectors garandeert de eindgebruiker dat Nokta Makro prokanalen zullen vrij zijn van defecten in materiaal en vakmanschap gedurende de perioden gespecificeerd in paragraaf 2

2. Nokta Makro De garantietermijnen van detectoren zijn als volgt:
een. Elektronische systeemboxen, zoekspoelen, assen en handgrepen hebben een garantie van 2 jaar vanaf de aankoopdatum.
b. Alle Nokta Makro lithiumbatterijen en accessoires van het merk die niet in paragraaf '' 2 a '' worden genoemd, hebben een garantie van 6 maanden vanaf de aankoopdatum.

3. Accessoires van derden en AA / AAA-batterijen vallen niet onder deze garantie.

4. Nokta Makro De beperkte garantie van de detector dekt alleen die defecten die ontstaan ​​als gevolg van normaal gebruik van de prokanaal in overeenstemming met Nokta Makro De gedrukte instructies van de detectoren dekken geen andere proonvolkomenheden, waaronder die welke ontstaan ​​als gevolg van:
A. ongeval, misbruik, nalatigheid of improper onderhoud,
B. software, media, onderdelen of benodigdheden niet provided of ondersteund door Nokta Makro Detectoren,
C. operatie buiten de prode specificaties van het kanaal, gedrukte instructies en technische handleiding,
d. ongeoorloofde wijziging, wijziging of service door de koper of een derde partij.

5. Deze garantie is ongeldig indien:
een. het serienummer is verwijderd of gewijzigd,
B. het apparaat en/of de onderdelen en accessoires - tenzij gespecificeerd als waterprovan- worden blootgesteld aan extreem hete, koude of vochtige omstandigheden of zijn gedrenkt in water.

6. Noch Nokta Makro Detectors noch haar externe leveranciers geven enige andere garantie of voorwaarde van welke aard dan ook, hetzij expliciete of impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, bevredigende kwaliteit en geschiktheid voor een bepaald doel.

7. In geen geval zal Nokta Makro Detectoren zijn aansprakelijk voor directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade, verlies of kosten, inclusief maar niet beperkt tot schade, verlies of uitgaven als gevolg van een storing in de werking of prestaties van de verkochte, gerepareerde of onderhouden apparatuur.

8. De klant moet elk defect onderdeel terugsturen naar Nokta Makro Detectoren of naar een van zijn geautoriseerde dealers met vooruitbetaalde vracht.

9. If Nokta Makro Detectors ontvangen, tijdens de geldende garantieperiode, melding van een defect in een prokanaal dat wordt afgedekt door Nokta Makro Detector garantie, Nokta Makro Detectors zullen ofwel de repareren of vervangen prokanaal, naar eigen goeddunken.

VERVANGINGSBELEID

NEEM EERST CONTACT OP MET UW DEALER OF DISTRIBUTEUR ALS U TECHNISCHE PROBLEMEN HEEFT.

Retour Nokta Makro Proleidingen

Voordat je iets kunt retourneren prokanaal naar Nokta Makro Metaaldetectoren, u moet een retourautorisatie voor materiaal (RMA) verkrijgen. Dit geldt voor iedereen prokanaalretouren, inclusief reparatie/vervangingen onder garantie en reparaties buiten de garantie.

Klantenservice zal prou voorzien van een RMA-formulier dat volledig moet worden ingevuld. Na evaluatie van het probleem en de problem, zal de klantenservice een RMA-nummer verstrekken en het formulier naar u terugsturen.

Zodra u de RMA heeft, verpakt u de prokanaal appropersoonlijk (zie het gedeelte “Uw zending verpakken”). Voeg het RMA-formulier toe aan het pakket en schrijf het RMA-nummer op de buitenkant van het pakket. U moet ook het originele garantiecertificaat, gedateerd en afgestempeld door de distributeur of de dealer, in de verpakking opnemen.

We accepteren geen ongeoorloofde retourzendingen of retourzendingen voor vrachtvervoer; wij zullen deze op uw kosten aan u retourneren.

De reparatieafdeling evalueert alle apparatuur die voor reparatie wordt teruggestuurd om de garantiedekking te bepalen en lost eventuele vragen op die tijdens de evaluatie kunnen ontstaan ​​om een ​​definitieve beslissing te nemen.

Uw zending verpakken

Prohet bepalen van de waarde van geretourneerde prokanalen door ze correct te verpakken en te verzenden, is uw verantwoordelijkheid. We behouden ons het recht voor om garantiedekking te weigeren voor schade veroorzaakt door het niet voldoen aan de volgende verpakkingsvereisten:
• Alle elektronische componenten moeten op tape zijn geplakt en/of in hun originele protectieve verpakking of een gelijkwaardige vervanging.
• Alle onderdelen moeten veilig in de externe verzenddoos worden verpakt om mechanische schade te voorkomen.
• Externe verpakking moet voldoende zijn om prode inhoud te beschermen tegen de gebruikelijke gevaren van verzending.

Reparatie / vervanging onder garantie

Onderhevig aan de voorwaarden van de beperkte garantie die van kracht is op het moment van aankoop, Nokta Makro Metaaldetectoren repareren of vervangen een prokanaal dat niet aan de voorwaarden voldoet provided, binnen de product's garantieperiode exclusief de verzendkosten. Voor prokanalen rechtstreeks gekocht bij Nokta Metaaldetectoren, de garantieperiode begint vanaf de datum van verzending vanaf Nokta Makro De faciliteit van metaaldetectoren. Voor proluchtkanalen die zijn gekocht bij een erkende distributeur of dealer, begint de garantieperiode vanaf de aankoopdatum. Het garantiecertificaat moet op het moment van aankoop worden gedateerd en afgestempeld door de distributeur of de dealer. Voor alle reparaties die niet onder de garantie vallen, Nokta Makro Metaaldetectoren zullen: prou voorzien van een reparatieraming met kosten voor onderdelen, arbeid en alle verzendkosten.