Garantie beleid

1. Nokta Detectors garandeert de eindgebruiker dat Nokta producten vrij zijn van defecten in materiaal en vakmanschap gedurende de in lid 2 genoemde perioden

2. Nokta De garantietermijnen van detectoren zijn als volgt:
A. Elektronische systeemkasten, zoekspoelen, schachten en handgrepen hebben een garantie van 3 jaar SIMPLEX NIEUWE GENERATIE & The LEGEND series metaaldetectoren en 2 jaar voor alle andere modellen vanaf de aankoopdatum.
b. Alle Nokta lithiumbatterijen en accessoires van het merk die niet vermeld staan ​​in paragraaf "2a" hebben een garantie van 6 maanden vanaf de datum van aankoop.

3. Accessoires van derden en AA / AAA-batterijen vallen niet onder deze garantie.

4. Nokta De beperkte garantie van detectoren dekt alleen die defecten die ontstaan ​​als gevolg van normaal gebruik van het product in overeenstemming met Nokta Detectors gedrukte instructies en behandelt geen andere problemen, inclusief problemen die optreden als gevolg van:
een. ongeval, misbruik, nalatig handelen of onjuist onderhoud,
b. software, media, onderdelen of benodigdheden die niet worden geleverd of ondersteund door Nokta Detectoren,
c. gebruik buiten de specificaties van het product, gedrukte instructies en technische handleiding,
d. ongeoorloofde wijziging, wijziging of service door de koper of een derde partij.

5. Deze garantie is ongeldig indien:
een. het serienummer is verwijderd of gewijzigd,
b. het apparaat en / of de onderdelen en accessoires, tenzij gespecificeerd als waterdicht, zijn blootgesteld aan extreem warme, koude of vochtige omstandigheden of zijn ondergedompeld in water.

6. Noch Nokta Detectors noch haar externe leveranciers geven enige andere garantie of voorwaarde van welke aard dan ook, hetzij expliciete of impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, bevredigende kwaliteit en geschiktheid voor een bepaald doel.

7. In geen geval zal Nokta Detectoren zijn aansprakelijk voor directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade, verlies of kosten, inclusief maar niet beperkt tot schade, verlies of uitgaven als gevolg van een storing in de werking of prestaties van de verkochte, gerepareerde of onderhouden apparatuur.

8. De klant moet elk defect onderdeel terugsturen naar Nokta Detectoren of naar een van zijn geautoriseerde dealers met vooruitbetaalde vracht.

9. If Nokta Detectoren ontvangen, tijdens de toepasselijke garantieperiode, een melding van een defect in een product dat onder de dekking valt Nokta Detector garantie, Nokta Detectoren zullen het product naar eigen goeddunken repareren of vervangen.

VERVANGINGSBELEID

NEEM EERST CONTACT OP MET UW DEALER OF DISTRIBUTEUR ALS U TECHNISCHE PROBLEMEN HEEFT.

Retour Nokta Producten

Voordat u een product kunt retourneren naar Nokta Metaaldetectoren, moet u een autorisatie voor retourmateriaal (RMA) verkrijgen. Dit is van toepassing op alle retourzendingen van producten, inclusief reparaties / vervangingen onder garantie en reparaties buiten de garantie.

De klantenservice zal u een RMA-formulier bezorgen dat u volledig moet invullen. Na evaluatie van het probleem en het probleem, zal de klantenservice een RMA-nummer verstrekken en het formulier naar u terugsturen.

Zodra u de RMA heeft, verpakt u het product op de juiste manier (zie het gedeelte "Uw zending verpakken"). Voeg het RMA-formulier toe aan de verpakking en schrijf het RMA-nummer op de buitenkant van de verpakking. U moet ook het originele garantiecertificaat, gedateerd en gestempeld door de distributeur of de dealer, in de verpakking voegen.

We accepteren geen ongeoorloofde retourzendingen of retourzendingen voor vrachtvervoer; wij zullen deze op uw kosten aan u retourneren.

De reparatieafdeling evalueert alle apparatuur die voor reparatie wordt teruggestuurd om de garantiedekking te bepalen en lost eventuele vragen op die tijdens de evaluatie kunnen ontstaan ​​om een ​​definitieve beslissing te nemen.

Uw zending verpakken

Het is uw verantwoordelijkheid om de waarde van geretourneerde producten te beschermen door ze op de juiste manier te verpakken en te verzenden. We behouden ons het recht voor om garantiedekking te weigeren voor schade die is veroorzaakt door het niet voldoen aan de volgende verpakkingsvereisten:
• Alle elektronische componenten moeten met tape worden afgeplakt en / of in hun originele beschermende verpakking of een gelijkwaardige vervanging worden bewaard.
• Alle onderdelen moeten veilig in de externe verzenddoos worden verpakt om mechanische schade te voorkomen.
• De externe verpakking moet voldoende zijn om de inhoud te beschermen tegen de gebruikelijke gevaren bij verzending.

Reparatie / vervanging onder garantie

Onderhevig aan de voorwaarden van de beperkte garantie die van kracht is op het moment van aankoop, Nokta Metaaldetectoren repareren of vervangen een product dat niet aan de gestelde voorwaarden voldoet, binnen de garantieperiode van het product, exclusief de verzendkosten. Voor producten die rechtstreeks zijn gekocht bij Nokta Metaaldetectoren, de garantieperiode begint vanaf de datum van verzending vanaf Nokta De faciliteit van metaaldetectoren. Voor producten die zijn gekocht bij een geautoriseerde distributeur of dealer, begint de garantieperiode vanaf de datum van aankoop.