Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Nokta Detectoren (hierna aangeduid als 'Nokta Detectors') spant zich in om een ​​webomgeving te bieden die nodig is voor uw veilige en gemakkelijke navigatie op onze website. Daarom worden de principes gevolgd door Nokta Detectoren die uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken, worden hieronder vermeld:

Andere gebruikersinformatie verzamelen

Nokta Detectors verzamelt automatisch de functies zoals bezochte secties, velden waarop is geklikt tijdens de navigatie van gebruikers door de website. Deze gegevens worden alleen gebruikt om de opsporings- en opvolgingspercentages van verschillende gebieden, verschillende secties vast te stellen. In de gevallen waarin 'cookie/sessie'-technologieën worden gebruikt die het pad of de manier lokaliseren die gebruikers volgen om de website te bereiken, worden statistische gegevens verzameld om de follow-up, klikfrequenties van verschillende delen van de website te bepalen, deze applicatie is niet specifiek voor individuen. Met deze technologie is het de bedoeling dat de gebruiker vanaf het eerste bezoek de inhoud van de pagina's die hij vaak bezoekt, kan bereiken.

Om uw informatie niet door te geven

Voor het geval u een gebruiker bent van Nokta Detectoren, sommige persoonlijke informatie (leeftijd, geslacht) en privévelden zoals e-mail die u met ons deelt tijdens abonnementen, anders dan statistische monitoring van uw websitebezoeken wordt niet gecommuniceerd door Nokta Detectoren met anderen. Nokta Detectors houden uw persoonlijke gegevens volledig vertrouwelijk. Al deze persoonlijke gegevens, voorkeuren in de website en rechten zoals e-mail etc verkregen als gebruiker van Nokta Detectoren worden volledig bewaard in de database van Nokta Detectoren en als vertrouwelijk. Nokta Detectors behoudt zich het recht voor om de gebruikersinformatie vrij te geven, alleen als dit onder de volgende voorwaarden vereist is:

A) Als de gebruiker toestemming geeft om zijn / haar privégegevens door te geven,
B) Om de gebruikersprofielen te identificeren die moeten worden gebruikt bij de organisatie van Nokta Detectoren,
C) Om de producten en diensten te ontwikkelen en te leveren waar de gebruiker om vraagt Nokta Detectoren of om de problemen met betrekking tot de u aangeboden diensten en faciliteiten op te lossen,
D) Bij het aanbieden van producten en diensten aan de gebruiker, aan de bedrijven waarmee wordt samengewerkt bij het leveren van deze producten en diensten
E) Tijdens gerechtelijke procedures, indien vereist door gerechtelijke resolutie of gerechtelijke procedures.
F) In promotie- en reclameactiviteiten.

Deze gegevens worden gebruikt om de gebruiker op de hoogte te houden van onderwerpen, inhoud, verschillende diensten en werken waarvan we denken dat ze van tijd tot tijd de interesse van de gebruiker zullen wekken. Maar dit gebruik is alleen beperkt tot Nokta Detectoren, inclusief online activiteit in de Nokta Detectoren portal of andere online activiteiten zoals e-mail, instant messaging gerelateerde met Nokta Detectoren, opgeslagen door Nokta Detectoren en aan u verstrekt via Nokta Detectoren. Nokta Detectors aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van uw privégegevens onder de bovenstaande voorwaarden. Begunstigden van onze diensten worden verondersteld deze te hebben gelezen en geaccepteerd. Nokta Detectors behoudt zich het recht voor om de bovenstaande uitleg zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of aan te passen. 'Website van Nokta Detectoren.' of 'Website'; betekent alle hoofd- en gelieerde websites die eigendom zijn van Nokta Detectoren. Lees de bovenstaande gebruiksvoorwaarden voordat u de website van bezoekt en gebruikt Nokta Detectoren. Aanvullende voorwaarden van ons voor sommige van onze gelieerde websites zijn samen van toepassing binnen deze algemene gebruiksvoorwaarden.