Záruční podmínky

1. Nokta Detektory to zaručuje koncovému zákazníkovi Nokta výrobky nebudou po dobu specifikovanou v odstavci 2 bez vad materiálu a zpracování

2. Nokta Záruční doby detektorů jsou následující:
A. Na elektronické systémové boxy, vyhledávací cívky, hřídele a rukojeti se vztahuje záruka po dobu 2 let od data nákupu.
b. Všechno Nokta značkové lithiové baterie a příslušenství neuvedené v odstavci „2 a“ jsou v záruce po dobu 6 měsíců od data nákupu.

3. Na příslušenství jiných výrobců a baterie AA / AAA se tato záruka nevztahuje.

4. Nokta Omezená záruka na detektory se vztahuje pouze na vady, které vzniknou v důsledku běžného používání produktu v souladu s Nokta Tištěné pokyny detektorů a nekryjí žádné další problémy, včetně těch, které vzniknou v důsledku:
A. nehoda, zneužití, nedbalost nebo nesprávná údržba,
b. software, média, díly nebo spotřební materiál, které neposkytuje ani nepodporuje Nokta Detektory,
C. provoz mimo specifikace produktu, tištěné pokyny a technický manuál,
d. neoprávněné úpravy, úpravy nebo služby kupujícím nebo třetí stranou.

5. Tato záruka bude neplatná, pokud:
A. sériové číslo je odstraněno nebo změněno,
b. zařízení a / nebo jeho části a příslušenství - pokud není uvedeno jako vodotěsné - jsou vystaveny extrémním horkým, chladným nebo vlhkým podmínkám nebo jsou namočeny ve vodě.

6. Ani Nokta Detektory ani dodavatelé třetích stran neposkytují žádné jiné záruky nebo podmínky jakéhokoli druhu, ať už výslovné nebo předpokládané záruky nebo podmínky prodejnosti, uspokojivé kvality a vhodnosti pro konkrétní účel.

7. V žádném případě Nokta Detektory jsou odpovědné za přímé, nepřímé, zvláštní, náhodné nebo následné škody, ztráty nebo výdaje, mimo jiné za škody, ztráty nebo výdaje v důsledku poruchy v provozu nebo výkonu prodaného, ​​opraveného nebo opraveného zařízení.

8. Zákazník musí vadnou součást vrátit Nokta Detektory nebo některému z jejích autorizovaných prodejců s předplaceným nákladem.

9. If Nokta Detektory obdrží během příslušné záruční doby oznámení o vadě jakéhokoli produktu, na který se vztahuje Nokta Záruka detektorů, Nokta Detektory podle vlastního uvážení produkt opraví nebo vymění.

POLITIKA NÁHRADY

PRVNÍ KONTAKTUJTE SVÉHO PRODEJCE NEBO DISTRIBUTORA, POKUD MÁTE JAKÉKOLI TECHNICKÉ OTÁZKY.

Vracíte Nokta Produkty

Než budete moci vrátit jakýkoli produkt do Nokta Detektory kovů, musíte získat povolení k vrácení materiálu (RMA). To platí pro všechna vrácení produktu, včetně záručních oprav / výměn a nezáručních oprav.

Zákaznický servis vám poskytne formulář RMA, který je třeba úplně vyplnit. Po vyhodnocení problému a problému vám zákaznický servis vydá číslo RMA a zašle vám formulář zpět.

Jakmile máte RMA, produkt náležitě zabalte (viz část s názvem „Balení zásilky“). Zahrňte do balíčku formulář RMA a na vnější stranu balíčku napište číslo RMA. Uvnitř balení musíte také zahrnout originální záruční list s datem a razítkem distributora nebo prodejce.

Nebudeme přijímat neoprávněné vrácení zboží nebo vrácení zboží; vrátíme vám je na vaše náklady.

Oddělení opravy vyhodnotí veškeré zařízení vrácené k opravě, aby určilo krytí záruky, a vyřeší veškeré otázky, které se během hodnocení mohou objevit, aby bylo možné konečné rozhodnutí.

Balení zásilky

Za ochranu hodnoty vrácených produktů zabalením a správným odesláním je vaše zodpovědnost. Vyhrazujeme si právo zamítnout záruční krytí veškerých škod způsobených nedodržením následujících požadavků na balení:
• Všechny elektronické součástky musí být podlepeny páskou a / nebo obsaženy v jejich originálním ochranném obalu nebo ekvivalentním náhradním dílu.
• Všechny díly musí být bezpečně zabaleny uvnitř vnější přepravní krabice, aby nedošlo k mechanickému poškození.
• Vnější obal musí být dostatečný k ochraně obsahu před obvyklými riziky při přepravě.

Záruční oprava / výměna

S výhradou podmínek omezené záruky platné v době nákupu, Nokta Detektory kovů opraví nebo vymění produkt, který nesplňuje stanovené podmínky, v záruční době produktu bez nákladů na dopravu. U produktů zakoupených přímo od společnosti Nokta Detektory kovů, záruční doba začíná dnem odeslání od Nokta Zařízení detektorů kovů. U produktů zakoupených od autorizovaného distributora nebo prodejce začíná záruční doba od data nákupu.