Doba užívání

Doba užívání

Nokta Detektory (dále jen „Nokta Detektory') se snaží poskytovat webové prostředí potřebné pro vaši bezpečnou a pohodlnou navigaci na našich webových stránkách. Proto zásady dodržované Nokta Detektory při shromažďování a používání vašich osobních údajů jsou uvedeny níže:

Shromažďování dalších informací o uživateli

Nokta Detektory automaticky shromažďují funkce, jako jsou navštívené sekce, pole, na která uživatel klikl během procházení webu. Tato data se používají pouze ke stanovení míry sledování a sledování různých oblastí, různých sekcí. V případech, kdy technologie zvané „cookie/relace“, které lokalizují cestu nebo způsob, kterým se uživatelé dostanou na webovou stránku, se shromažďují statistické údaje při určování následných kroků, míry prokliků různých sekcí webu, tato aplikace není specifická pro jednotlivce. Cílem této technologie je umožnit uživatelům, aby se již od první návštěvy dostali k obsahu stránek, které často navštěvují.

Nekomunikovat vaše informace

V případě, že jste uživatelem Nokta Detektory, některé osobní údaje (věk, pohlaví) a soukromá pole, jako je e-mail, které s námi sdílíte během předplatného, ​​kromě statistického sledování návštěv vašich webových stránek, nejsou sdělovány Nokta Detektory s ostatními. Nokta Detektory udrží vaše osobní údaje v naprosté důvěrnosti. Všechny tyto osobní údaje, preference na webových stránkách a práva, jako je e-mail atd., získáte jako uživatel Nokta Detektory jsou zcela zachovány v databázi Nokta Detektory a jako důvěrné. Nokta Detektory si vyhrazují právo zpřístupnit informace o uživateli, pouze pokud je to vyžadováno za následujících podmínek:

A) Pokud uživatel dovolí sdělit své soukromé informace,
B) Za účelem identifikace uživatelských profilů, které mají být použity v organizaci Nokta Detektory,
C) Za účelem vývoje a poskytování produktů a služeb požadovaných uživatelem Nokta Detektory nebo k odstranění problémů týkajících se Vám nabízených služeb a zařízení,
D) Při nabízení produktů a služeb uživatelům společnosti spolupracovaly při poskytování těchto produktů a služeb
E) V průběhu soudního řízení, pokud to vyžaduje rozhodnutí soudu nebo právní řízení.
F) V propagační a reklamní činnosti.

Tyto údaje jsou používány za účelem udržení kontaktu uživatele s předměty, obsahem, různými službami a pracemi, o kterých si myslíme, že čas od času přitahují zájem uživatele. Ale toto použití je omezeno pouze na Nokta Detektory včetně on-line činnosti v Nokta Portál detektorů nebo jiné online aktivity, jako je e-mail, instant messaging související s Nokta Detektory, uložené v Nokta Detektory a poskytnuty vám prostřednictvím Nokta Detektory. Nokta Detectors nepřebírá žádnou odpovědnost za škody, které mohou vzniknout použitím vašich soukromých informací za výše uvedených podmínek. U příjemců našich služeb se předpokládá, že si je přečetli a přijali. Nokta Detektory si vyhrazuje právo změnit nebo upravit výše uvedená vysvětlení bez předchozího upozornění. 'Webové stránky Nokta Detektory.“ nebo 'Webové stránky'; znamená všechny hlavní a přidružené webové stránky, které vlastní Nokta Detektory. Před procházením a používáním webových stránek si prosím přečtěte výše uvedené podmínky použití Nokta Detektory. Další naše podmínky pro některé naše přidružené webové stránky platí společně v rámci těchto všeobecných podmínek použití.