Срок на ползване

Срок на ползване

Nokta Детектори (наричани по-нататък „Nokta Detectors') полага усилия да осигури уеб среда, необходима за вашата безопасна и удобна навигация в нашия уебсайт. Следователно принципите, следвани от Nokta Детекторите, докато събират и използват вашата лична информация, са изброени по-долу:

Събиране на друга потребителска информация

Nokta Детекторите автоматично събират функции като посетени секции, щракнати полета по време на навигация на потребителите през уебсайта. Тези данни се използват само за установяване на степента на проследяване и проследяване на различни области, различни участъци. В случаите, когато технологии, наречени „бисквитки/сесии“, които локализират пътя или начина, следван от потребителите, за да достигнат до уебсайта, се събират статистически данни за определяне на последващи действия, честота на кликване на различни раздели на уебсайта, това приложение не е специфично за отделни лица. С тази технология тя има за цел да позволи на потребителите да достигнат до съдържанието на страниците, които посещават често, още от първото си посещение.

Да не съобщават вашата информация

В случай, че сте потребител на Nokta Детекторите, някои лични данни (възраст, пол) и частни полета като имейл, които споделяте с нас по време на абонаменти, различни от статистическото наблюдение на посещенията на вашия уебсайт, не се съобщават от Nokta Детектори с др. Nokta Детекторите ще запазят вашата лична информация напълно поверителна. Цялата тази лична информация, предпочитания в уебсайта и права като имейл и т.н., получени като потребител на Nokta Детекторите се съхраняват изцяло в базата данни на Nokta Детектори и като поверителни. Nokta Детекторите си запазват правото да разкриват потребителска информация, само ако това се изисква при следните условия:

A) Ако потребителят разреши да съобщи личната си информация,
B) За да се идентифицират потребителските профили, които да се използват при организацията на Nokta Детектори,
C) С цел разработване и предоставяне на продуктите и услугите, изисквани от потребителя от Nokta Детектори или за отстраняване на проблеми, свързани с предлаганите Ви услуги и съоръжения,
D) Докато предлагат продукти и услуги на потребителя, на компаниите, които си сътрудничат при предоставянето на тези продукти и услуги
E) По време на съдебно производство, ако това се изисква от съдебно решение или правни процедури.
F) В промоционални и рекламни дейности.

Тези данни се използват с цел потребителите да бъдат в течение на теми, съдържание, различни услуги и произведения, които смятаме, че те ще привличат интереса на потребителя от време на време. Но тази употреба е ограничена само до Nokta Детектори, включително on-line дейност в Nokta Портал за детектори или други онлайн дейности като електронна поща, незабавни съобщения, свързани с Nokta Детектори, съхранявани от Nokta Детектори и ви се предоставя чрез Nokta Детектори. Nokta Detectors не поема никаква отговорност за щети, които могат да възникнат от използването на вашата лична информация при условията по-горе. Приема се, че бенефициентите на нашите услуги са прочели и са приели. Nokta Detectors си запазва правото да променя или модифицира горните обяснения без предварително уведомление. „Уебсайт на Nokta Детектори. или „Уебсайт“; означава всички основни и свързани уебсайтове, притежавани от Nokta Детектори. Моля, прочетете условията за ползване по-горе, преди да навигирате и използвате уебсайта на Nokta Детектори. Допълнителните ни условия за някои наши свързани уебсайтове се прилагат заедно в рамките на тези общи условия за ползване.