Предстоящи събития

Предстоящи събития

Nokta Detectors има за цел да установи по-тесни връзки със своите клиенти чрез ралита за металдетектори, в които участва и спонсорира. Той също така представя своите нови и съществуващи технологии на ентусиастите на металдетекторите, като участва във важни търговски изложения по целия свят. Тази страница публикува информация за предстоящи събития, свързани с металдетектори.

Минали събития

Минали събития

Nokta Detectors има за цел да установи по-тесни връзки със своите клиенти чрез ралита за металдетектори, в които участва и спонсорира. Той също така представя своите нови и съществуващи технологии на ентусиастите на металдетекторите, като участва във важни търговски изложения по целия свят. Тази страница публикува информация за минали събития с металдетектори.